The covers of Jordaan in De Groene

 

De Groene Amsterdammer

Cover Leen Jordaan

25 September 1937

Te Berlijn première van:
"A night in the (Kroll) Opera"


 

De Groene Amsterdammer

Cover Leen Jordaan

19 Maart 1938

De les van Weenen
"Wacht U voor het Trojaansche Paard"


De Groene Amsterdammer

Cover Leen Jordaan

30 Juli 1938

De Oslo-Staten verlaten
de collectieve veiligheid 


De Groene Amsterdammer

Cover Leen Jordaan

12 November 1938

St. Goseling en de Draak


De Groene Amsterdammer

Cover Leen Jordaan

4 Februari 1939

Radio Pro Domo
Peter Pech en Snip en Snap
van den internationalen
bonten avondtrein


De Groene Amsterdammer

Cover Leen Jordaan

11 Februari 1939

De opvolger der 5
ontslagen conferenciers
Göbbels eischt,dat het
Duitsche volk meer lacht 


 

 

De Groene Amsterdammer

Cover Leen Jordaan

October 1937


 

 

De Groene Amsterdammer

Cover Leen Jordaan

October 2nd 1937

Dangerous "protectors"


 

 

De Groene Amsterdammer

Cover Leen Jordaan

April 24th 1937

 

The peace angel in Berlin.

"Welkom,Mr. Lansbury....
U is hier in fatsoenlijk
gezelschap !"

 

 


 

 

De Groene Amsterdammer

Cover Leen Jordaan

October 2nd 1937

 

"Het protest der diplomatie"

  


 

Leen Jordaan
From: Nachtmerrie over Nederland

Published by: De Groene Amsterdammer, 1945

We still sell this item for just Euro 16