-
-rrrr

EXPOSITIES/EXHIBITIONS

Griffioen Grafiek stelt op verzoek exposities samen

BOERENOORLOG

ANGLO-BOER WAR

0 1 2 3 4 5 6

1

 

Boerenoorlog 1895-1903
-

-

Uitgaande van het aantal gepubliceerde politieke prenten lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de Boerenoorlog hèt 'hot item' van de jaren vlak voor en vlak na 1900 moet zijn geweest.

Al tijdens deze oorlog zelf werden veel van deze spotprenten in albums gebundeld, die in relatief grote aantallen werden verkocht.

Maar zoals vaak bij plaatjes in boeken maken de echte prenten toch meer indruk.

UITNODIGING :
Er is uit de bij ons aanwezige prenten een mooie expositie samen te stellen, die u kunt huren tegen kostprijs.

Hieronder alvast een voorproefje.


Jan Feith. Book cover: 
John Bull in South Africa, collection of drawings of Johan Braakensiek a.o., 
for De Amsterdammer. (n.d., ±1902)

 
 
 

Rusticus (=Marius Bauer) 11 jan. 1896 Lithograph

-

Uncle Paul and the turtle.
To kill a turtle you have to wait untill he shows his head.

Oom Paul en de schildpad.
"Om een schildpad te kunnen dooden, moet men wachten tot hij den kop uitsteekt."

-
-


Willem van Konijnenburg De Kroniek 18 april 1897

 

Uncle Paul the snake-charmer.
Lithograph 40.5x30.5 cm.

Oom Paul de slangenbezweerder.
Lithografie 40.5x30.5 cm.

 
 

Van Geldorp 6 jan.1900 Lithograph 31 x 40,5 cm.

 

English victories.
From English telegrams: "Retreat went well". "Our retreat was masterly guided"

Engelsche overwinningen.
Uit Engelsche telegrammen: "De terugtocht geschiedde in de beste orde." "De terugtocht werd meesterlijk geleid."

 
 

Van Geldorp 12 jan.1900 Lithograph 31 x 40,5 cm.

 

Joubert to Schalk-Burger and Botha: One more pull and she will fall into our arms.

Joubert tot Schalk-Burger en Botha: 
Nog een haaltje jongens en zij valt ons in de armen.

 
 

Van Geldorp 19 jan.1900 Lithograph 31 x 40,5 cm.

 

On slippery ice.
Kruger to Steijn: What are they doning on that ice?
Steijn to Kruger: When they don't go aside, they have to fall!

Op glad ijs.
Kruger tot Steijn:Wat doen hullie op glad ijs
Steijn tot Kruger : Als hullie voor onze jongs niet op zij wil moet hullie maar val!

 

1

0 1 2 3 4 5 6

 

 stripverhaaltje?

 prent v/d week?

ALPHABETICAL LIST

 a comic story?

weekly print?

HOME

UITGEVERIJ

GALERIJ

HOME

CATALOGUE

GALLERY

ANTIKWARIAAT

EXPOSITIES

VINTAGE COVERS

OLD PRINTS

EXHIBITIONS

VINTAGE COVERS